Ar 2020. gada 1. jūliju Studiju un zinātnes administrācijas funkcijas saistībā ar kredītu administrēšanu pārņem Valsts izglītības attīstības aģentūras Vadības un ārējās sadarbības departamenta Studiju kredītu administrēšanas nodaļa.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Evijai Jaujai tālr.nr. 26 813 027 vai Diānai Pētersonei tālr.nr. 26 814 631.