Studiju un zinātnes administrācija informē, ka ar 2019.gada 3.decembra Ministru kabineta Noteikumiem Nr.575 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" tiek svītroti 57., 59.1, 58., 59., 59.1, 60., 60.1, 61., 63., 67., 68. un 70. punkti, kuri noteica kredītu dzēšanas kārtību, tādēļ jaunu kredītu dzēšana par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos netiks uzsākta.

Informējam, ka studiju un studējošā kredītu dzēšana turpinās tiem, kam tā jau ir piešķirta – jāiesniedz izziņas no darba vietas noteiktajā laikā par darbu apstiprinātajā profesijā.