Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018. gada 13. aprīļa līdz 2020.gada 30. martam.

Līdz ar no 2020. gada 10. marta  tiek pārtraukta jaunu pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām Latvijā 2020.gadā, pēc MK noteikumiem 220. “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 56.punktam MK noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” atzīti par spēkā zaudējušiem. Līdz ar to jaunu kredītu piešķiršana netiks apstiprināta atbilstoši MK noteikumiem Nr.220.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 57.punktam iepriekš noslēgto studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei tiks piemēroti MK noteikumi Nr.220.