poster jpg

  •  Ir izsludināts 2019.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 19.augusts. Vairāk informācijas skatīt Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā.

 

 

 

  • Zinātnes projektu daļas vadītāja Inguna Paredne piedalījās seminārā "SCAR and Bioeconomy Strategies", kas norisinājās no 4. līdz 5.aprīlim.