***

 

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka periodā no 2014. – 2017.gadam tiek īstenotas 14 valsts pētījumu programmas.

 

***

 

Informācija par valsts pētījumu programmu īstenošanas norisi pieejama šeit.