MK noteikumi:

Informācija par Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu īstenošanu:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējuma izlietojums.