Kredīta dzēšana:

Izziņa par kredītņēmēja pamatdarba vietu Izziņa par kredītņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas iesniedzami dati)

Pieteikums kredīta dzēšanai

Sakarā ar Ministru kabinetā apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālo ziņojumu „Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu modeļa maiņu”, kas paredz neturpināt kredītu dzēšamu 2019., 2020. un 2021. gados, Studiju un zinātnes administrācija pārtrauc pieņemt pieteikumus studiju un studējošo kredītu dzēšanai par darbu noteiktajās jomās (profesijās).

 

Studijām ārvalstīs:

Anketa studijām ārvalstīs
Pieteikums studiju kredītam studijām ārvalstīs
Pieteikums studējošā kredītam studijām ārvalstīs

 

Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem atmaksas termiņa pagarināšana:

Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas atmaksas termiņa pagarināšanu (bezdarbnieka statuss)

Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas un procentu atmaksas termiņa pagarināšanu (turpina studijas)

Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas un procentu atmaksas termiņa pagarināšanu (grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums)

Personas rakstveida piekrišana datu apstrādei (piekrišana datu saņemšanai no VSAA)

 

Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem parāda atmaksa:

Iesniegums par parāda pakāpenisku atmaksu

Iesniegums par parāda pakāpenisku atmaksu pēc tiesas sprieduma

 

 

Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta 3.daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.