Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumiem Nr.728, ir izdarīti grozījumi 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

Grozījumi paredz, ka personām ar I vai II invaliditātes grupu, lai saņemtu studiju un studējošā kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kredīta nodrošinājums turpmāk nebūs nepieciešams. Kredītiestādēm par šīm personām izsniegtajiem kredītiem būs paredzēts valsts galvojums 100 procentu apmērā. 

Līdz šim studiju un studējošo kredītus bez kredīta nodrošinājuma bija tiesīgi saņemt tikai bāreņi un bez abu vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam. Savukārt pārējiem kredīta pretendentiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, bija nepieciešams kredīta nodrošinājums – fiziskas personas vai pašvaldības galvojums.

 

***

Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumi Nr.728 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

***

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka periodā no 2014. – 2017.gadam tiek īstenotas 14 valsts pētījumu programmas.

Informācija par valsts pētījumu programmu īstenošanas norisi pieejama šeit.